114 The Download
0 Comment
04.10.2019 Upload date

Özgürlük Yolları - Akıl Çağı - Jean Paul Sartre

Roman ve Öyküler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 KB

Jean-Paul Sartre, 1905’te Paris’te doğdu. École Normale Supérieure’de
(Yüksek Öğretmen Okulu) Raymond Aron, Maurice Merleau-
Ponty, Simone Weil, Claude Lévi-Strauss gibi geleceğin ünlü yazar
ve düşünürleriyle tanıştı. Öğrencilik yıllarında Simone de Beauvoir
ile başlayan birlikteliği yaşamı boyunca sürdü. 

Le Havre’da öğretmenlik yaptığı 1938 yılında, sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya
yer veren Bulantı adlı romanını yayımladı. Felsefe alanındaki
asıl yeteneğini, 1943’te Varlık ve Hiçlik adlı kitabında ortaya koydu.
Bireyin özgürlüğünün felsefi savunusundan sonra toplumsal sorumluluk
konusuna yöneldi ve 1945-49 arasında Özgürlük Yollan adlı
dört ciltlik romanını kaleme aldı. İnsanı eylem içinde en iyi gösterecek
türün tiyatro olduğuna karar vererek, Sinekler; Gizli Oturum,
Kirli Eller, Şeytan ve Yüce Tanrı, Nekrasov ve Altona Mahpuslan gibi
oyunlar yazdı. Bu arada Simone de Beauvoir ile birlikte kurup
yönettikleri Les Temps Modernes dergisinde birçok yazısı yayımlandı.

Kendine özgü Marksizm anlayışını, 1960’ta Diyalektik Aklın
Eleştirisi adlı yapıtında ortaya koydu. 1964’te değer görüldüğü Nobel
Edebiyat Ödülü’nü reddetti. 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden
biri olan Sartre, bireyin kökten özgürlüğünü vurgulayan varoluşçuluğun
sözcülüğünü üstlendi, romanları ve oyunlarıyla dünya görüşünü
çok geniş bir kitleye aktardı. 1960’lardan sonra olgunlaştırdığı
özgün Marksist anlayışıyla, Fransa’nın güncel siyasal olayları
içinde etkin rol aldı. 1980’de Paris’te ölen Sartre’nin cenazesine 25
binden fazla kişi katıldı.