160 The Download
0 Comment
09.06.2019 Upload date

Labîrenta Cinan - Hesenê Metê

Kürtçe

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 KB

Lê ez li ser te dîn bûm, berxika min! Carina xewên şevan li direviya, radibûm di oda xwe de ji quncikekî diçûm yê din.

Min gelek tişt di serê xwe de dicivand û belav dikir, min ava dikir û dîsa hildiweşand.

Lê rast ê salên min ne ewqas zêde ne ko ez bibêjim, ez pir jima û min gelek dîtiye. Têne şaş salan ji te mezintir im.

Lê ez ne merivekî ewqas jî naşî me.

Min hay ji berê dunyayê heye û ez dizanim bê pîvana zewaceke rastirîn çawa ye, an j, çawa dibe.

Lê dildarî serê xwe vixwe. Her tişt li serê meriv reş dibe û ji bilî dev û lêvên yarê, meriv tiştekî din nabîne.