134 The Download
0 Comment
04.06.2019 Upload date

Kuran Mucizesi Dersleri - Halil İbrahim Genç

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 868 B

Allah’ın “bilinmek” isteği sebebiyle verdiği iştiyak ile O’nu anlamak ve anladığımızı yaşantımıza geçirmek için Kur’an çalışmasına başladık.
Kuran 1400 sene önce gelmiş, eskilerden haber veren bir masal kitabı değildi ve Rabbin kendini anlattığı bir hüviyet kitabıydı. Evrensel olması sebebi ile de her an yaşanıyordu. Fakat biz okuduğumuzu yaşantımızla ilişkilendiremiyorduk.
Bu çalışmamızda yine Halil İbrahim Genç’in kaleme almış olduğu surelerin ve ayetlerin okunma ilkelerini ortaya koyan Kur’an Mucizesi kitabı bize rehber oldu.
Önsözünde şöyle diyor:
“Şüphesiz Kur’an sadece bir dua kitabı değildir. O aynı zamanda ilkeler aracılığıyla kendisini anlayışa sunan bir hikmet kitabıdır. Ve belki de Kur’an’ın gerçek mucizesi budur.”
“Bu kitap bir Kur’an tevili çalışmasıdır.
Tevil, evvelinden kinaye okunan ve eserin müessirinin, eserindeki ifadelerinden ne kastettiği üzerine yapılan yorum çalışmasıdır.
Tefsirde eserden bağımsız olarak eserdeki içerikler belli bir delil üzeri örtüştürülerek veya karşılaştırılarak anlamlandırılır. Tevil ise eserinden Allah’ın muradını anlamaya çalışmamız için yapılır.”
İlkesel olarak Kur’an okumak için yaptığımız çalışmalarda çıkan sorular ile “Kur’an Mucizesi Dersleri”miz başlamış oldu. Bu kitap yapılan sohbetlerin yazıya dökülmüş halidir. Konuşma diline akıcılığı bozmamak adına müdahale edilmemiştir. Her bir surenin mealler ile birlikte okunması yerinde olur. Kitap yazımı esnasında profesyonel bir çalışma güdülmemiştir. Bu sebeple imla vb. gibi hatalar görünebilir. Anlayışa bir engel teşkil etmediğini düşündüğümüz bu çalışma zevkinize sunulmuştur.
Yaşayan Kur’an olmamız duası ile…