169 The Download
0 Comment
11.06.2019 Upload date

Hizbullah Ana Davası: Savunmalar - M. Hüseyin Yılmaz

Tarih, Siyaset ve Araştırma

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 KB

Değerli Hukukçu Av. M. Hüseyin Yılmaz’ın Hizbullah

Ana Davası’na ilişkin savunma avukatı olarak mahkemeye

sunmuş olduğu “esasa ilişkin son savunması” ile Hizbullah

Ana Davası sanıklarından olan Cemal Tutar ve Mehmet

Varol’’un savunmalarından oluşan bu kitap, kendi alanında

bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Bu kitabı yayınlamadan önce yayın kurulumuzun yaptığı incelemede,

kitabın tarihin karanlıkta kalmış yüzüne bir ışık;

tek taraşı anlatılmış olaylara verilmiş olan bir söz hakkı,

kara propagandalarla halkın gözünden düşürülmeye,

gönlünden ve kalbinden atılmaya çalışılmış bir kesimin dili

olduğunu gördük.

Yayınevi olarak savunmalara konu olan olayları okurken

tarihin bir dönemine ışık tuttuğuna şahit olduk. Bu

nedenle kitabın incelenmesinde geç kalınmış tarihi bir vesika

olduğuna ve kitabın vakit kaybettirilmeden gerçeğin

peşinde koşan herkesin istifadesine sunulması gerektiğine

karar verdik.

‘Rabbim Allah’tır’ dedikleri için her türlü baskıya, zulme,

işkenceye, ekonomik ambargolara uğramış, dinleri ve

inançları uğruna her türlü bedeli ödemiş, bir yandan devletin,

bir yandan PKK’nin yok etmeye çalıştığı, ancak tüm

bunlara rağmen inandıkları yolda taviz vermeden ilerleyen

bir Cemaat’in kuruluşu, faaliyetleri, amaçları, hedeşeri

hakkında ilk ağızdan bilgilenmek şüphesiz başta ‹slamî kesimler

olmak üzere, bu konuda araştırma yapan herkesin

ihtiyacıdır.

Biz, Dua Basım Yayın ve Dağıtım olarak bu bilgi ihtiyacı

nı karşılamak amacıyla “Hizbullah Ana Davası

SAVUNMALAR” adlı kitabı yayınlamayı üzerimize bir borç

biliyoruz.

Savunmaları kitap haline getiren sayın Avukat M. Hüseyin

Yılmaz’a ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek, Rabbimizden

bu kitabın hayırlara vesile olmasını ve aynı doğrultuda yapılacak çalışmalara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz.