160 The Download
0 Comment
31.05.2019 Upload date

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis - Güzel Âhlaklı Çocuklar Yetiştirmek İçin - Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 688 B

MERHABA
Sevgili yavrular,
Yüce Rabbimiz kullarının mutlu olmasını ister. Onlara mutlu olmayı öğretmek için
peygamberler gönderir. Peygamberler insanların rehberi ve öğretmenidir. Onlara hem Allah
Teâlâ'nın buyruklarını, hem de dünyada nasıl yaşamaları gerektiğini öğretirler. ilk
peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem efendimize
kadar hep böyle olagelmiştir.
Peygamber efendimizin sözlerine hadis dendiğini biliyorsunuz. Yüce Rabbimizin buyruğu
olan Kur'an-ı Kerim'i bize getiren Efendimiz, bu ilâhî buyrukları hadisleriyle açıklamıştır.
Sevgili Efendimiz bize hem dünyada hem de dünyadan sonraki hayatımızda mutlu olmak için
ne yapmamız gerektiğini hadisleriyle öğretmiştir.
Yüce Rabbimizin buyruğunu iyice anlamak, güzel dinimizi eksiksiz öğrenmek için hadîs-i
şerifleri çok okumalıyız. Yüz yıllardan beri birçok din büyüğümüz, Peygamber efendimizin
sözlerinden kırk hadislik buketler hazırlamışlar, böylece hadis-i þerifleri müslümanlarýn
kolayca öðrenmesini saðlamýþlardýr.
Ben de sizin için yazdýðým kýrkýncý kitabýmýn, Peygamber efendimizin sözlerinden
derlenmiþ bir kýrk haddis demeti olmasýný arzu ettim. Hikayeleri çok sevdiðinizi bildiðim için
de hadisleri hikayelerle birlikte vermek istedim. Ýnþaallah kitabýmý beðenirsiniz. Eðer
beðenirseniz, lütfen bana dua ediniz, sevgili yavrularým.
M. Yaºar Kandemir