72 The Download
0 Comment
12.07.2019 Upload date

Enver - Murat Bardakçı

Anı, Biyografi,Günlükler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 KB

Enver Paşa'nın hayatı, başdöndürücü bir maceradır. Aşk, savaş,
kan, gözyaşı, hırs, intikam ve birbirine zıt daha dünya kadar kavram
ile dolu, üstelik sadece 4ı seneye sığmış ama mağh1biyetle neticelenmiş
bir macera ...
Maceranın ayrıntılarına girmeden söyleyeyim: Enver Paşa'nın
çoğu burada ilk defa yayınlanan özel evrakına ve birinci derece kaynaklara
dayanan bu kitap bir Enver Paşa biyografisi değil, Enver'in
ı9ı8'in ı Kasım gecesi Türkiye'yi terketmesi ile başlayan ve hayatını
ı922'nin 4 Ağustos'unda Orta Asya'nın ücra bir tepesinde noktalamasına
kadar devam eden gurbetinin hikayesidir. Macerayı anlatırken
önemli noktalarda Enver Paşa'nın yazdıklarından istifade
edilmekte ve Paşa kitabın birçok yerinde o günlerde yaptıklarını ve
yaşadıklarını iç dünyasını da yansıtarak bizzat anlatmaktadır.
Enver Paşa'nın sürgün senelerinin bilgi vermesi bakımından en
önemli ve belki de tek kaynağı, hanımı Naciye Sultan'a Avrupa'dan,
Moskova'dan ve Orta Asya'dan hemen her gün yazdığı, faaliyetlerini
ayrıntıları ile anlattığı, hissiyatını ifade ettiği ve tamamı yüzlerce
sayfa tutan mektuplarıdır.