173 The Download
0 Comment
03.06.2019 Upload date

Dinler Tarihi - Ali Şeriati

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 868 B

Elinizdeki kitap, sehid ögretmen Dr. Ali Seriatî’nin 1971 yi linda Tahran’da Hüseyniye-i Irsad’da verdiği
“Dinler Tarihi ve Dinleri Tanimak” isimli derslerinden derlenmistir.


Bu derslerin bir araya toplanip hazırlanmasi için Seriatî’nin hayattayken faaliyetleri sırasında tanzim
edilmis olan kasetler den ve teksirlerden faydalanilmistir. Bu metinlerde, Dr. Seria tî’nin sonradan çesitli
konularda kasetlere ek olarak söyledikle rine mutabik kalinmistir. Isin hizli olmasi için o zaman çikaril
mis olan metinler de eklenmistir.


Sehid Seriati, bazi derslerin sonunda, sorulan sorulara ce vap vermistir. Bazen mecburî olarak
açiklamalar yapmistir. Tamamen kasetten kitaba aktarılan bu cevaplar ve açiklamalardan derslerin
muhtevasiyla ilgili olanlari, konunun sonuna eklen mistir. Konuyla ilgisi olmayanlar ise ekler bölümünde
verilmistir.


“Dinler Tarihi ve Dinleri Tanimak” adiyla verilen dersle rin tamami ondörttür. Her biri yediser ders
olmak üzere, iki cilt halinde düzenlenmistir. Her cildin sonundaki ek ve fihristlere ilaveten kavramlar ve
deyimler indeksi de verilmistir. Yedinci ve sekizinci derslerdeki konularin, derslerin genel gidisatiyla
dogrudan bir ilgisi yoktur. Bu derslerde Sehid Seriati, yanlis an lasilmalari ve tahrifleri önlemek için,
birçok temel Islâmî konu hakkindaki anlayislarini ve düsüncelerini açiklamistir. Sehid Seriati, konulari
parçalamaktan sakinmak, genel sartlari göster mek hatta dinler tarihi derslerinin hararetini korumak için
mecburen kendi itikâdi anlayisini açiklamistir.


Sehid ögretmenimiz, dürüst kisiligi, yetenegi ve basta Islâm olmak üzere diger kültür ve ideolojileri
vukűfiyetiyle her türlü kavram ve deyimleri yerli yerinde kullanmistir. O’nun, Inkilâbî, mektebi akîdesiyle
düsüncelerini iyice arastirmak, tanimak, ki saca O’nun mirasindan istifade etmek gerekir.
Bu dersleri bir araya toplarken, derslerin verildigi zamandaki kronolojik sirayi korumayi tercih ettik.
Aziz okuyucularin dikkatini son olarak asagidaki noktalara çekmek istiyoruz:


1. Ara basliklar, sözkonusu kasetlerden aynen alinmistir.
2. Konularin kasetlerden kitaba aktarilmasinda emanete ria yet edilmistir. Zorunlu olarak eklenen bir
kelimenin ve ibarenin belli olmasi için [ ] isareti kullanilmistir.
3. Kasetlerdeki sorularin metni aynen aktarilmamistir. Önemli durumlarda kisaca verilmistir. Sorulardan
anlamsiz ve gerekli olmadigi halde sorulmus olanlar, bazi paragraflarin baslangicinda, “….” isareti ile
gösterilmistir.