154 The Download
0 Comment
11.06.2019 Upload date

Dikkat Yazılı Var - Ahmet Gülüm

Dil, Edebiyat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 866 B

Elinizdeki bu kitapta yer alan yazılar, daha doğrusu öğrencilerin

sınavlara veya anketlere verdikleri yanıtlardan seçmeler

uzun bir uğraş sonucu bir araya getirildi. Öğretmenliğim sırasında

yazılılara verilen çok ilginç, çok komik yanıtlarla ve olaylarla

karşılaştım. Bu yazıları bir yerlere not aldım. Bulunduğum

ortamlarda zaman zaman bu yazılardan örnekler okuduğumda,

yolu okul sıralarından geçen herkesi bir ölçüde ifade ettiği için

olacak yoğun ilgi gördü. Yazıların kitaplaştırılması fikri işte bu

süreçten sonra ortaya çıktı. Farklı branşlardaki öğretmenlerin

aldığı notlar da kitabın daha geniş bir öğrenci kesimini ifade

etmesini sağladı.

 

  Bu aşamada yazılan daha geniş bir kesimle, özellikle de yazıların

asıl sahibi öğrencilerle paylaşmak için çalışmalar başladı. Yazıları

derlerken asıllarını bozmamak için kelime, harf, cümle düşüklüğü

gibi yazım hatalarını aynen koruduk. Bu yazıların içtenliğini

bozmamak için matbaa harfleri yerine el yazısı kullanmayı

tercih ettik. Bunun okumada güçlük yaratmamasını umarız.

 

  Öğrenciler belki de en güzel en içten ve ilginç yazılarını yazılı

sınavlar, kompozisyonlar ve onlara uygulanan anketlerde yazıyorlar.

Öğrencilerin yazdıkları kendilerine okunduğunda utancından

sıranın altına girenlere, kendi yazdıklarına şaşıp kahkahayla gülenlere,

daha birçok şaşkınlık gösterilerine tanık olduk. Bu da yazıların

doğallıkla ortaya çıktığını göstermektedir Bu yazıların güzelliği

varsa doğallıklarından kaynaklanmaktadır.

 

  Öğrencilerin ilginç yazılarını, sözlerini toplamak elbette bizim

orijinal bir buluşumuz değil. Bu alanda toplanan yazıların derlenip

kitaplaştırılması ise, bilebildiğimiz kadarıyla ilk defa gerçekleşiyor.

İlk olması nedeniyle nasıl bir tepkiyle karşılanacağını bilemiyoruz.

Bu yazıların olumsuzluğu varsa, sorumlusu öğrenciler mi,

öğretmenler mi, yoksa eğitim sistemi mi?.. Bu sorunun yanıtını da

sevgili okuyuculara bırakıyoruz. Ancak bu yazıların olumsuzluklarına

rağmen eğitim ve öğretime renk katan yanları olduğunu da

düşünüyoruz. Bu yazıların eğitim durumu ve öğrencilerin iç dünyaları,

algı düzeyleri ve bilgiye yabancılaşmaları konusunda da

ayna görevi gördüğüne de inanıyoruz.

 

  Kitaba kaynağı belli olmayan yazılara yer vermemeyi tercih

ettik. Yazıları yazan öğrencilerin soyadlarını ve okullarının

adlarını yazmanın hiç istemeyeceğimiz sonuçlar doğurabileceği

kaygısıyla kitapta bunlara yer vermedik. Çünkü bu yazıları yayınlarken

öğrencileri aşağılamak veya okulları teşhir etmek gibi

bir amacımız yoktur.

 

  Kitap, Gaziantep'teki bir lisede, lise ikiye kadar gelmiş, ama

ilk defa coğrafya öğretmeni gören öğrencilerin yazılarından;

Mersin dağ köyleri ilkokullarına, Hatay'daki ortaokullardan İstanbul'un

çeşitli semtlerindeki okullara kadar çok değişik bölgelerden

ve okullardan öğrencilerin sınavlarda verdiği yanıtlardan

oluşmaktadır. Bu çalışmanın Türkiye'deki öğrencilerin inanılmaz

ilginçlikteki bir fotoğrafı olduğunu düşünüyoruz. Bu kitabın

öyküsü kısaca böyle.