123 The Download
0 Comment
04.10.2019 Upload date

C Programlama - Necati Ergin

Eğitim Kitapları ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 688 B

Yazılım Nedir
Yazılım (software), programlama ve programlamayla ilgili konuların geneline verilen
isimdir. Yazılım denince akla programlama dilleri bu diller kullanılarak yazılmış kaynak
programlar ve oluşturulan çeşitli dosyalar gelir.


Donanım Nedir
Donanım (hardware), bilgisayarın elektronik kısmı, yapısına verilen isimdir.

Yazılımın Sınıflandırılması
Yazılım uygulama alanlarına göre çeşitli gruplara ayrılabilir:


1. Bilimsel yazılımlar ve mühendislik yazılımları
Bilimsel konularda ve mühendislik uygulamalarındaki problemlerin çözülmesinde
kullanılan yazılımlardır. Bu tür yazılımlarda veri miktarı göreli olarak düşüktür ancak
matematiksel ve istatistiksel algoritmalar yoğun olarak kullanılır. Böyle programlar
ağırlıklı olarak hesaplamaya yönelik işlemler içerir ve bilgisayarın merkezi işlem birimini
(CPU) yoğun bir biçimde kullanır. Elektronik devrelerin çözümünü yapan programlar,
istatistik analiz paketleri, bu tür programlara örnek olarak verilebilir.

2. Uygulama yazılımları
Veri tabanı ağırlıklı yazılımlardır. Genel olarak verilerin yaratılması, işlenmesi ve
dosyalarda saklanması ile ilgilidir. Bu tür programlara örnek olarak stok kontrol
programları, müşteri izleme programları, muhasebe programları verilebilir.

3. Yapay zeka yazılımları
İnsanın düşünsel ya da öğrenmeye yönelik davranışlarını taklit eden yazılımlardır. Örnek
olarak robot yazılımları, satranç ya da briç oynatan programlar vs. verilebilir.

4. Görüntüsel yazılımlar
Görüntüsel işlemlerin ve algoritmaların çok yoğun olarak kullanıldığı programlardır. Örnek
olarak oyun ve canlandırma (animasyon) yazılımları verilebilir. Bu yazılımlar ağırlıklı
olarak bilgisayarın grafik arabirimini kullanır.

5. Simülasyon yazılımları
Bir sistemi bilgisayar ortamında simüle etmek için kullanılan yazılımlardır.

6. Sistem yazılımları
Bilgisayarın elektronik yapısını yöneten yazılımlardır. Derleyiciler, haberleşme
programları, işletim sistemleri birer sistem yazılımıdır. Örneğin bir metin işleme programı
da bir sistem yazılımıdır. Uygulama programlarına göre daha düşük düzeyli işlem
yaparlar.

Programlama Dillerinin Değerleme Ölçütleri
Kaynaklar şu an halen kullanımda olan yaklaşık 1000 - 1500 programlama dilinin
varlığından söz ediyor. Neden bu kadar fazla programlama dili var? Bu kadar fazla
programlama dili olmasına karşın neden halen yeni programlama dilleri tasarlanıyor? Bir
programlama dilini diğerine ya da diğerlerine göre farklı kılan özellikler neler olabilir? Bir
programlama dilini tanımlamak gerekirse hangi niteleyiciler kullanılabilir? Bu sorulara
yanıt verebilmek için değerlendirme yapmaya olanak sağlayan ölçütler olmalıdır.