219 The Download
0 Comment
07.06.2019 Upload date

Beni Duyuyor Musun? - Leyla Navaro

Eğitim Kitapları ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 686 B

Sayın Okur,

  Elinizdeki kitap, Leyla Navaro'nun özgün bir eseridir. Alışılmış Çocuk

Gelişimi kitaplarından farklı, taze bir bakış açısından anneye ve çocuğa

bakan, okurla konuşan, dertleşen, yaşayan bir kitap. Bu bir el kitabıdır;

yani, zaman zaman okunan, tekrar okunan, arada bir baş vurulan bir destek

kaynağı. Bu el kitabı, Navaro'nun kendi tecrübeleri, akademik çalışmaları

ve yönettiği grup faaliyetleri sonucu oluşturduğu geniş bilgi ve sezgilerinin

ürünüdür. Bu değerli ve yararlı ürünü siz okurlara sunmaktan mutluluk

duyarım.

 

  Sunuş yazısını benim yazmamın nedeni, bu kitaba temel teşkil eden çalışmaların Boğaziçi

Üniversitesinde benim yönettiğim Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi

Projesinden kaynaklanmasıdır. Bu projenin anne eğitim araştırma ekibinde çalışan Leyla

Navaro, projedeki çalışmalarıyla elinizdeki kitabın nüvesini oluşturdu. Ancak bu kitap Navaro'nun

diğer bilgi ve tecrübelerinin de katkısıyla proje çalışmalarının ötesine gitmiştir.

 

  Burada Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi

Projesini kısaca tanıtmak gerekir. Bu proje, okul öncesi yaştaki çocuğun

bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkıyı amaçlamıştı.

Özellikle evde eğitim ile anneler desteklenmiş ve onların da kendi

çocuklarını desteklemeleri sağlanmıştı. Proje çalışmaları 1982-1986

yılları boyunca İstanbul'un beş yöresinde anneler ve çocuklarla

gerçekleştirildi. Her yörede annelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmelerini

sağlamak için annelerle grup çalışmaları yapıldı. Eğitim programının

sonunda bu çalışmaların çok etkili olduğunu gördük.

 

  Proje çalışmalarından memnun kalan anneler, bu eğitim programını

televizyona uyarlamamızı önerdiler. Daha çok sayıda annenin, onların

çocuklarının ve ailelerinin bu eğitimden yararlanmasını sağlamak için 1986

yılı sonbaharında televizyona bir program hazırladık. Bu olumlu tecrübelerin

ışığında çeşitli merkezlerde anne eğitimi programları halen

sürdürülmektedir. Amacımız, daha çok anneye destek sağlamaktır.

 

  Leyla Navaro'nun bu kitabı da bu amaca yöneliktir. Navaro, projemiz

çerçevesinde sürdürülen grup çalışmalarında grup yöneticilerinin kullandığı

bilgi ve yönergeleri hazırlamış ve gruplardan birini yönetmişti. Proje

ekibinin katkıları ile grup tecrübelerinden de yararlanarak bu materyalleri

geliştirdi ve giderek elinizdeki bu özgün eseri oluşturdu. Kendisini bu

başarısından ötürü kutlarım.

 

  Bu kitabın, onu okuyan, bir el kitabı olarak ona sık sık başvuran

anneler için çok yararlı olacağından eminim. Babalar da bu kitaptan aynı

derecede yararlanabilirler. Esasen ana-baba arasındaki anlayış birliği ve

tutarlılık, çocuğun yetiştiği ortamın sağlıklı olması için çok önemlidir.

Bununla birlikte küçük yaştaki çocuğun yetişmesinde genellikle anneler daha

ön planda olduğu için kitap daha ziyade anneye yöneliktir.

 

  En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yetiştirilmesi bilgi, sezgi,

sevgi, akılcı ve tutarlı davranış gerektiren zor bir sanattır. Bu sanatı

yeterince gerçekleştirebilmek için hepimizin öğreneceği birşeyler vardır.

Babadan görme usullerin geçersizliği ortadayken, bunların yerini alacak bilimsel

verilere dayanan, aydınlatıcı, yol gösterici yayınlar azdır. Leyla Navaro'nun

kitabı bu eksikliği giderebilecek önemli bir yapıttır. Gönül arzu eder ki her

anne baba bu kitabı okusun.