142 The Download
0 Comment
04.10.2019 Upload date

Astroloji Dersleri - Barış İlhan

Mitoloji ve Destan

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 985 B

Asrroloji gökyüzündeki hareketler ile yeryüzündeki olayların, koşulların ve durumların
bağlam ısını araştıran bir bilim dalıdır. Fizik ve kimya gibi pozitif bilim dallarından
çok farklı olmasına rağmen başlı başına teknik bir çalışmadır. 

Yani çoğu insanın
zannettiği gibi sezgileriniz güçlü olduğu için yerinizde oturarak, gözlerinizi kapatıp
transa geçerek, vahi gibi astrolojik yorumlarda bulunamazsınız. Astrologlar kahve
falı, el falı bakmayı bilmezler. Onlar gökyüzündeki cisimlerin doğal döngülerini, dizilişlerini
izleyerek yeryüzündeki fiziksel olaylarla aralarındaki bağları araştırırlar. 


Örneğinson günlerde herkesi çok meşgul eden MARDUK: 2012 kitabı astrolojik bir çalışmaya
çok benzemektedir. Mitolojik öykülere, astronomik verilere ve daha önce dünyaya
yakın geçişinde yaşananlara dayanarak bir sonraki döngüsünde de benzer şeylerin yaşanabileceğini
düşünmek astrolojik bir çalışmanın ilk adımlarıdır. Ancak astrologlar
gerçekte Marduk kitabı kadar bile (belki de doğruluğu ispatlanacak olan) spekülasyon
yapmazlar. Çünkü onlar yörüngeleri, hızları bilimsel olarak hesaplanmış gökcisimlerinin
hareketlerini veri olarak kullanırlar. Gerçi varsayımsal bazı gezegenleri ve noktaları
kullanan astrologlar da vardır, ancak astrolojinin temel sembolizminde kullanılan gezegenler
tamamen güneş sistemimize bağlı, bilinen gezegenlerdir.


Astroloji diğer bilim dalları arasında en çok tıp ve psikoloji ile karşılaştırılabilir.
Teknik bilgiyi kişisel değerlendirmeler eşliğinde kullanır. Metodolojisini insan koşullarına
uygular. Özellikle danışmanlık astrolojisi teknik verileri kullanan diyagnostik
(teşhis eden ) bir sana mr. Astrolojinin pozitif Batı biliminden ayrıldığı nokta, her şeyin
birbiriyle etkileştiği ni, bağlantılı olduğunu varsayan değişik bir mantık kullanmasıdır.
Günümüzde Batı bilimi kesin bir şekilde ölçülebilen ayırımlar ve sınırlar içerir. Astroloj
i ise bütüncüldür. Bağlantılar ve karşılıklı ilişkiler ile çalışır. Fen bilimi doğayı kontrol
erme arayışındayken, astroloji doğa ile uyumu arar.


Astrolojinin bir bireye sağlayabileceği en önemli yarar kişinin kendisini tanımasına rehberlik etmesidir. 

Doğum haritasının yorumunda, bilinçdışında kalan temalar
dahil, kişinin doğasına dair çok sayıda bilgi edinilir. Yetenekleri, izlemesi gereken yol,
yaşam dersleri, korkuları, saplantıları, çocukluk koşullanmaları ve tüm bunlarla nasıl
başa çıkabileceği astroloji sayesinde netleştirilebilir.
Doğanın ritmini ve bunun yeryüzündeki yansımalarını sürekli izleyen astroloji,
doğası gereği öngürüyü de içerir. Bir insanın, bir ülkenin veya dünyanın ömründe
önemli olayların zamanları gezegen döngüleri sayesinde saptanabilir. Bu döngüleri,
gezegenlerin hareketlerini adeta bir saatin akrep ve yelkovanı gibi kullanarak doğada
zamanı gelen olaylara veya değişimlere işaret edebilir. Bu, bir doktorun, bir
meteoroloğun, bir deprem uzmanının veya bir borsa uzmanı nı n yaptığından farklı bir
şey değildir. Daha da ötesi , söz konusu uzmanlar eğer astrologlarla işbirliği yaparlarsa
bu öngörülerinde daha isabetli olabilirler, çünkü astrologlar teknikleri ve birikimleri
sayesinde en öngörülemez olanı bile saptayabilirler.


Astroloji, devamlılığını insan türünün henüz doğadan ayrılmadığı erken dönemlerden
itibaren sürdürmüştür. Modern astroloj i 4000 yıldan uzun süredir sürekli gözden
geçiri len ve güncellenen gözlemler üzerine oturtulmuştur. Günümüzde uygulanan
tıp nasıl eski tıp değilse, günümüz astroloj isi de eski Mezopotamya veya Rönesans astrolojisi
değild i r. Astrolojiye psikoloji, jeoloji ve ekoloji gibi birçok diğer dallardan eklemeler
yapılmıştır. Yine de, eski zamanlarda olduğu gibi, günümüzde de, ast roloji
değerini kanıtlamaya devam etmektedir.