113 The Download
0 Comment
04.10.2019 Upload date

Anne Baba Biz Suçluyuz - Ali Şeriati

Dini Kitaplar ve Araştırmalar

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 866 B

Çağı ve toplumu tanımak, her düşünce ekolü
mensubu için bir zorunluluktur.
İçinde yaşadıkları çağı ve toplumu gereği gibi
tanımayan, elverişli tüm koşul ve sınırları zorlayarak
kritiğini yapamayan dava erlerinin
başarılı olmaları beklenemeyeceği gibi, bu tip
insanların ayaklarının
yere bastığı da söylenemez. 

Ayaklan yere sağlam basmayan bu
müslümanların ütopik, toplumdan yalıtılmış ve
havada seyreden bir
pozisyonda yaşamaları da başlı başına bir
saçmalık olsa gerektir.


Kanaatimizce, çevirisini sunduğumuz kitabın
yazarı Şeriat de aynı
kaygıdan yola çıkarak toplumu sağlıklı bir
analize tabi tutmayı ve eleştirmeyi
denemiştir. Şeriatı, bu değerlendirmesi
sonucunda toplumda
üç kesimin varlığını tesbit etmektedir:


1- Gelenekçi, mirasyedilerden oluşan dindar
kesim.
2- Geleneksel dinî anlayışı aynen
kabullendiklerinden dolayı dine
karşıt ve batıcı (Garbzede) okumuş/entellektüel
kesim.
3- Her iki kesimin de saldırısına uğrayan ve dini
gerçek yapısıyla algılamaya çabalayan kesim.

Kitap iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Her iki
bölümde de İslâmî
kavramlar ve ibadetler farklı perspektiften ele
alınmaktadır.


Birinci bölümde, yazar yukarıda belirttiğimiz
ikinci kesime mensup
kuşakların birinci kesime mensup annebabalarına
yönelttikleri
suçlama ve eleştirileri (kavram ve ibadet
konularında) ele almaktadır.


İkinci bölümde ise bir ve ikinci kesime mensup
olanları birden karşısına alıp eleştirmekte ve özellikle genç kuşağa
kavram ve ibadetlerin
gerçek anlamını sunmaya çabalamaktadır. Yazar
böylece toplumunu
tüm kesimleriyle birlikte ciddi bir sorgulamaya
tâbi tutmaktadır.


Okuyucunun cidden ilgileneceği ve benzer
yaklaşım ve kritikleri
toplumuna da yönelteceğini umduğumuz bu
kitabın yeni ve cesur yaklaşımlarıyla,
okuyucuyu toplum ile bütünleşme yolunu
araştırmaya,
araştırma konusunda yönlendireceğini de
umuyoruz.


Kitabın birinci bölümündeki eleştiri ve
suçlamalar yazan bağlamamaktadır.
Çünkü yazar, bu eleştiri ve suçlamaları ikinci
kesime mensup
genç kuşağın dilinden aktardığını belirtirken
kendisinin de üçüncü kesime
mensup olduğunu özellikle vurgulamaktadır.


Okuyucu eğer kitabı dikkatli bir biçimde ve ön
yargıdan uzak
okursa, Şia toplumunu eleştiriye tâbi tutan
yazarın değindiği çoğu konuların
Sünnî toplumlarda da aynen geçerli olduğu
gerçeğini görecektir,
kanaatindeyim.


Kitabın bir katkı sağlayacağını ümid ederken
hayra vesile olmasını
da Allah'tan niyaz ederim.
Çaba bizden başarı Allah’tandır.